Taito Käsityökoulu

Käsityön taiteen perusopetusTaiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää käsityön opetusta. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella käsityötä pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. 

Taito käsityökoulu Mikkeli

Kaudella  2017-18 kokoontuvat uudet ryhmät

Lue lisää
Ilmoittaudu

Taito käsityökoulu Mikkeli

Kaudella  2017-18 jatkavat ryhmät

Lue lisää
Ilmoittaudu

Taito käsityökoulu Mikkeli

Kaudella  2017-18 kokoontuvat aikusten ryhmät

Lue lisää
Ilmoittaudu

Taito käsityökoulu
Varkaus, Leppävirta ja Joroinen

Uudet alkavat ryhmät

Lue lisää
Ilmoittaudu

Taito käsityökoulu
Varkaus, Leppävirta, Joroinen

Kaudella  2017-18 jatkavat ryhmät

Lue lisää
Ilmoittaudu

Taito käsityökoulu
Varkaus, Leppävirta, Joroinen

Kauden  2017-18 aikuisten ryhmät

Lue lisää
Ilmoittaudu

Taito käsityökoulu
Pieksämäki

Kaudella  2017-18 alkavat ryhmät

Lue lisää
Ilmoittaudu

Taito käsityökoulu
Pieksämäki

Kaudella  2017-18 jatkavat ryhmät

Lue lisää
Ilmoittaudu

Taito käsityökoulu
Pieksämäki

Kaudella  2018 kokoontuvat aikuisten ryhmät

Lue lisää
Ilmoittaudu

Käsityökouluryhmiä on Mikkelissä, PieksämäelläVarkaudessa, Joroisissa ja Leppävirralla. Tarkempia tietoja lukukausimaksuista, kokoontumisajoista ja -paikoista saa suoraan Taito Shopista tai kotisivuilta.

Taito-käsityökoulu antaa vuodesta toiseen etenevää käsityön taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Opetus jakaantuu valmentaviin opintoihin, perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Opetuksen tavoitteena on vahvistaa käsityön, muotoilun ja teknologian osaamista. Päämääränä on innostaa oppilasta oivalluksiin, mielikuvitukseen ja tekemisen iloon.Oppilasta ohjataan tutkivaan, elämyksellisen ja monipuoliseen materiaalien ja tekniikoiden käyttöön.

Varhaisikäisten ryhmä,  4-6-vuotiaille. 2 viikkotuntia, 60 opetustuntia vuodessa.Leikki, onnistumisen ilo ja ryhmässä toimiminen ovat tärkeimpiä varhaisiän opetuksessa.Tutustutaan laajasti materiaaleihin ja työkaluihin.  Aiheita lähestytään leikin, tarinoiden ja satujen avulla.

1-luokka, perusopinnot 7-vuotiaille ja sitä vanhemmille.  90 opetustuntia vuodessa. Omien töiden suunnittelu ja toteutus tuotteeksi asti kehittää pitkäjännitteisyyttä ja tuottaa onnistumisen iloa.  Perusopintoja voi jatkaa aina 6-7 vuotta.

Taitonikkarit, 8-vuotiaille ja sitä vanhemmille. 90 opetustuntia vuodessa.Taitonikkareiden tunnit pidetään Kenkäveron puupajassa ja opettajana toimii Juhani Kuokkanen.

Aikuiset, 120 opetustuntia vuodessa. Aikuisten käsityökoulussa tutustutaan hyvin monipuolisesti käsityön materiaaleihin ja tekniikoihin, tehdään retkiä kiinnostaviin käsityökohteisiin. Aikuisten käsityön taiteen perusopetuksessa on lähtökohtana oppilaan oma suunnittelu ja toteutus. Käsityökouluun ei ole mitään pohjataitovaatimuksia, innostus ja tekemisen ilo riittävät.

Taito Itä-Suomi ry:n järjestämällä käsityökoulutoiminnalla on Opetusministeriön virallinen järjestämislupa.Etelä-Savon taidetoimikunta palkitsi vuonna 2003 Mikkelin käsi-ja taideteollisuusyhdistyksen Taito-käsityökoulutoiminnan taidekasvatuspalkinnolla.

Käsityökoulun tärkein tehtävä on käden taitojen opettaminen. Käsityökoulun lukuvuosi etenee yhteisen teemaan perustuvan vuosisuunnitelman avulla. 2017–2018 lukuvuoden vuositeema on Käsityö maailman kylässä. Tutustumme tarkemmin Aasian maiden käsityökulttuuriin. Teeman ja teemaan liittyvien tehtävien avulla tutustumme eri kulttuureihin, omaan kulttuuriperintöön, muistiin ja muistoihin, opettelemme perinteisiä ja nykyaikaisia käsityötekniikoita. Tutustumme ennakkoluulottomasti ja laaja-alaisesti uusiin ja vanhoihin käsityön materiaaleihin. Käsityökoulussa kudotaan mattoja, värjätään kangasta ja lankoja, neulotaan ja virkataan, työstetään puuta, metallia, savea ja lasia, opetellaan punontaa, kirjontaa, huovutusta, nauhatekniikoita, mosaiikkia ja paljon, paljon muuta.  

Lisätietoja: Pia Numminen 0440 162 227, pia.numminen@taitoitasuomi.fi

Käsityökoululaisia palkitaan valtakunnallisilla kannustusstipendeillä

Taitoyhdistysten ylläpitämät Taito-käsityökoulut eri puolilla Suomea antavat käsityön taiteen perusopetusta 4–16-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä aikuisille. Käsityökoulussa opitaan käsityön vaiheet suunnittelusta toteuttamiseen. Opetus kehittää tietoja, taitoja ja valmiuksia käsityökulttuurin eri osa-alueilla.