Taito Käsityökoulu

Käsityön taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää käsityön opetusta. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella käsityötä pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. 

Opinnot koostuvat perus- ja syventävistä opinnoista
Käsityön perusopinnoissa tuotetaan tuotteita, teoksia ja palveluja yksin ja yhdessä sekä itselle että toiselle. Tuotteissa käytettävyys ja tarkoituksenmukaiset materiaalit luovat perustan käsityölliselle tekemiselle. Teoksissa materiaalit ja tekniikat toimivat ilmaisun välineinä. Palveluissa tekeminen ilmenee osallisuutena, yhteisöllisyytenä ja hyvinvointina. Käsityössä teknologiaa tutkitaan tekemisen ja ilmaisun välineenä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana ovat oppilaalle merkitykselliset ilmiöt, joita lähestytään henkilökohtaisen kokemuksen kautta kohti yleisempiä käsityön ilmiöitä.
Syventäviin opintoihin voi hakeutua perusopintojen jälkeen. Opintojen tarkoituksena on taitojen laajentaminen ja painottaminen oppilaan valitsemalla tavalla. Syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö.

Käsityökouluryhmiä on Mikkelissä, PieksämäelläVarkaudessa ja Leppävirralla. Tarkempia tietoja lukukausimaksuista, kokoontumisajoista ja -paikoista saa kotisivuilta ja Taito Shopista.

Lisätietoja pia.numminen@taitoitasuomi.fi  0440 162 227

Taito käsityökoulu Mikkeli

Kaudella  2022- 23 kokoontuvat uudet ryhmät

Lue lisää
Ilmoittaudu

Taito käsityökoulu Mikkeli

Kaudella  2022-23 jatkavat ryhmät

Lue lisää
Ilmoittaudu

Taito käsityökoulu Mikkeli

Kaudella  2022-23 kokoontuvat aikusten ryhmät

Lue lisää
Ilmoittaudu

Taito käsityökoulu
Varkaus, Leppävirta ja Joroinen

Uudet 2022-2023 alkavat ryhmät

Lue lisää
Ilmoittaudu

Taito käsityökoulu
Varkaus, Leppävirta, Joroinen

Kaudella 2021-22 jatkavat ryhmät

Lue lisää
Ilmoittaudu

Taito käsityökoulu
Varkaus, Leppävirta, Joroinen

Kauden 2021-22 aikuisten ryhmät

Lue lisää
Ilmoittaudu

Taito käsityökoulu
Pieksämäki

Kaudella 2021-2022 alkavat ryhmät

Lue lisää
Ilmoittaudu

Taito käsityökoulu
Pieksämäki

Kaudella  2021-2022 jatkavat ryhmät

Lue lisää
Ilmoittaudu

Taito käsityökoulu
Pieksämäki

Kaudella  2021-2022 kokoontuvat aikuisten ryhmät

Lue lisää
Ilmoittaudu

Onni elää käsityössä!

Taito- käsityökoulussa annetaan taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaisesti lapsille, nuorille ja aikuisille. Käsityökoulun tavoite on tuottaa onnistumisen iloa käsityössä. Monille käsityökoulun opiskelijoille käsityöstä on tullutkin elinikäinen opintopolku ja elämäntapa. Opetus on pitkäjänteistä vuodesta toiseen etenevää. Opintojen aikana tutustutaan laajasti käsityötekniikkoihin ja monipuolisesti eri materiaaleihin.

Varhaisiän opinnot 4-6 vuotiaille

Opinnoissa tutustutaan lähiympäristöön havainnoiden, ihmetellen, leikkien ja elämyksellisesti kokien sekä kokeillaan ja harjoitellaan taitoja eri tekniikoiden, materiaalien ja välineiden turvallisen käytön avulla. Toiminta ja tekeminen rakentuvat oppilaan omakohtaiselle elinympäristön kokemuksille sekä kulttuuri – ja taideilmiöille. Opinnot muodostavat pohjaa myöhemmille opinnoille.

Perusopinnot yli 7- vuotiaille

Käsityön perusopinnoissa tuotetaan tuotteita, teoksia ja palveluja yksin ja yhdessä sekä itselle että toiselle. Tuotteissa käytettävyys ja tarkoituksenmukaiset materiaalit luovat perustan käsityölliselle tekemiselle. Teoksissa materiaalit ja tekniikat toimivat ilmaisun välineinä. Palveluissa tekeminen ilmenee osallisuutena, yhteisöllisyytenä ja hyvinvointina. Käsityössä teknologiaa tutkitaan tekemisen ja ilmaisun välineenä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana ovat oppilaalle merkitykselliset ilmiöt, joita lähestytään henkilökohtaisen kokemuksen kautta kohti yleisempiä käsityön ilmiöitä.

Syventävät opinnot

Syventäviin opintoihin voi hakeutua perusopintojen jälkeen. Opintojen tarkoituksena on taitojen laajentaminen ja painottaminen oppilaan valitsemalla tavalla. Syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö.

Nikkarit, yli 7- vuotiaille

Taitonikkarit antavat taiteenperusopetusta opetussuunnitelman mukaisesti, voit siis jatkaa perusopintojen jälkeen syventäviin opintoihin. Ryhmässä työskennellään yksin ja ryhmässä hauskojen ilmiöiden parissa, kokeillen ja ihmetellen. Käsityötaitojen edistyessä otetaan myös pieniä askeleita digitaaliseen ja elektroniseen maailmaan. Opetus Kenkäveron puupajassa, opettajana toimii Juhani Kuokkanen

Aikuisten opinnot

Aikuisten opetukseen voi osallistua yli 18- vuotiaat. Opetuksessa noudatetaan käsityön laajan oppimäärän tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Opetuksessa huomioidaan oppijan aiempi osaaminen, omatoimisuus ja motivoituneisuus. Päämääränä on oppimisen ilon saavuttaminen tekemisen, vuorovaikutuksen, uuden oivaltamisen sekä kyseenalaistavan ja kokeilevan työskentelyn avulla. Useasi tekemiseen liittyy tärkeänä osana jakamisen kulttuuri ja sosiaalisuus.

Käsityökouluryhmiä on Mikkelissä, PieksämäelläVarkaudessa, Joroisissa ja Leppävirralla. Tarkempia tietoja lukukausimaksuista, kokoontumisajoista ja -paikoista saa suoraan Taito Shopista tai kotisivuilta.

Taito Itä-Suomi ry:n järjestämällä käsityökoulutoiminnalla on Opetusministeriön virallinen järjestämislupa. Etelä-Savon taidetoimikunta palkitsi vuonna 2003 Mikkelin käsi-ja taideteollisuusyhdistyksen Taito-käsityökoulutoiminnan taidekasvatuspalkinnolla.

Lisätietoja: Pia Numminen 0440 162 227, pia.numminen@taitoitasuomi.fi

Käsityökoululaisia palkitaan valtakunnallisilla kannustusstipendeillä

Taitoyhdistysten ylläpitämät Taito-käsityökoulut eri puolilla Suomea antavat käsityön taiteen perusopetusta 4–16-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä aikuisille. Käsityökoulussa opitaan käsityön vaiheet suunnittelusta toteuttamiseen. Opetus kehittää tietoja, taitoja ja valmiuksia käsityökulttuurin eri osa-alueilla.